Välkommen till ett existentiellt samtal!

 SAMTAL, COACHING & PSYKOTERAPI

Ett existentiellt samtal kan vara livsavgörande och något vi alla kan behöva när livsvärlden skakas om. Ett samtal kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. Jag finns för dig som söker någon som lyssnar när vardagen känns svår, för dig som behöver hjälp med att utforska något som skaver i ditt liv eller som behöver perspektiv på din situationen. Jag finns även för dig som i din yrkesverksamhet önskar konsultation eller handledning.  Kontakta mig för ett första förutsättningslöst möte. Därefter kan vi tillsammans se över just dina behov. 

Du är välkommen till mig i Vallentinhuset, centralt och vackert beläget i Vasaparkens lummiga grönska. Mitt i Stockholm. Här råder ett vilsamt lugn och en trygg atmosfär, vilket också präglar varje möte.

Vad innebär det att jag är existentiellt inriktad? Här kan Du läsa mer ExistentielltDet existentiella synsättet, i korthet, innebär att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Kriser, dilemman och ångest är en del av livet. Vi måste alla brottas med våra demoner. Människan får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men vi skapar oss också livet igenom, via våra val och handlingar. 

Ett existentiellt samtal omfattar ett helhetsperspektiv. Det inbegriper alla aspekter av livet. Som jag ser det är vi människor alltid under utveckling och i rörelse, vi pendlar ständigt mellan polariteter, mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg. Men ibland stannar rörelsen upp och vi kan fastna i något, känna att något är fel eller att vi inte mår bra. När du av olika skäl drabbas av ohälsa, behöver vi se över såväl hur du lever såväl som vem du är. Ett existentiellt samtal vara avgörande för att komma vidare med ditt liv.

Dilemman, teman och funderingar som jag möter i mitt arbete kan handla om:

Relationer • Sorg • Frihet • Kärlek •  Ångest • Separation • Arbete  • Gränser • Val  • Kris  • Känslor • Personlig Utveckling • Missbruk  • Ensamhet • Mening •   Ansvar • Självkänsla • Död • Graviditet • Barn • Obeslutsamhet  • Glädje • Insikt • Drömmar  • Autenticitet

Varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. Jag återkopplar snabbt om  du lämnar ett meddelande. Obs! Jag arbetar helt privat och har inte vårdavtal. Pris efter överenskommelse.

Elisabeth Serrander. Leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Universitetsadjunkt och författare. Före detta ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, numer hedersmedlem.

www.vallentingruppen.se Vallentinhuset Mottagning för Psykoterapi, Sabbatsbergsv. 8, 113 61 Stockholm