Välkommen till ett existentiellt samtal!

 SAMTAL, COACHING & PSYKOTERAPI

Välkommen till EXI, Institutet för existentiell praktik, i Stockholms vackra kvarter Röda Bergen. Här råder ett vilsamt lugn och en trygg atmosfär, vilket också präglar varje möte.

Ett existentiellt samtal kan vara livsavgörande och något vi alla kan behöva när vardagen skakas om. Ett samtal kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. Jag finns för dig som söker någon som lyssnar när vardagen känns svår, för dig som behöver hjälp med att utforska något som skaver i ditt liv eller som behöver perspektiv på din situationen. Jag finns även för dig som i din yrkesverksamhet önskar konsultation eller handledning.  

Existentiella samtal omfattar ett helhetsperspektiv och inbegriper alla aspekter av livet. Som jag ser det är vi människor alltid under utveckling och i rörelse, vi pendlar ständigt mellan polariteter, mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg. Men ibland stannar rörelsen upp och vi kan fastna i något, känna att något är fel eller att vi inte mår bra. Vi kan också plötsligt drabbas av ohälsa eller av yttre faktorer som vi inte råder över.   

Vad innebär det att jag är existentiellt inriktad? Det existentiella synsättet innebär att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Kriser, dilemman och ångest är en del av livet. Vi måste alla brottas med våra demoner. Människan får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men vi skapar oss också livet igenom, via våra val och handlingar. Det finns således alltid möjlighet till försoning, förändring och att finna ny riktning och mening i livet. Här kan du läsa mer och hitta till EXI Existentiellt.

Dilemman, teman och funderingar kan handla om:

Relationer • Sorg • Frihet • Kärlek •  Ångest • Separation • Arbete  • Gränser • Val  • Kris  • Känslor • Personlig Utveckling • Missbruk  • Ensamhet • Mening •   Ansvar • Självkänsla • Död • Graviditet • Barn • Obeslutsamhet  • Glädje • Insikt • Drömmar  • Autenticitet

Varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. Under vårt första möte ser vi tillsammans över just dina behov. Obs! Jag arbetar helt privat och har inte vårdavtal. Pris efter överenskommelse.

Elisabeth Serrander. Leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Universitetsadjunkt och författare. Före detta ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, numer hedersmedlem.

EXI, Institutet för existentiell praktik. Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.