Existentiell Psykoterapi

Individuell Psykoterapi. Du får hjälp att utforska din livsvärld, skapa inre hållbarhet och göra nya upptäckter om dig själv. Under samtalet finns utrymme att dela och reflektera över upplevelser och erfarenheter som varit känslomässigt påfrestande. Med ökad förståelse och kunskap om hur händelser och relationer påverkat dig, vilka behov du har och vilka förändringar som är möjliga, blir du mer fri att välja hur du vill leva framledes. Tillsammans reflekterar vi kring din situation och lyfter upp existentiella teman såsom exempelvis val/icke-val, mening, riktning, autenticitet, värderingar, relationer, ansvar, omsorg och grundantaganden om världen.

Existentiell Gruppterapi har samma syfte som individuell terapi; ökad insikt och förståelse för din egen unika livssituation. Gruppen utgör här ett stöd och ett forum för utbyte av tankar, kunskap, känslor och erfarenheter som kan ge dig nya perspektiv. Existentiella teman väljs utifrån gruppens process och reflekteras kring, både från ett allmängiltigt mänskligt perspektiv men också utifrån den egna personliga livsvärlden. Grupper startas regelbundet. Kontakta mig för startdatum.

Existentiell Parterapi ger hjälp när ni befinner er i en livskris eller har fastnat i negativa mönster. Krisen kan betraktas som en gränssituation med inneboende möjligheter till livskraft och förändring. Relationer kan ibland må bra av att ses över eller omprövas. Fokus på frågor rörande ex. känslor, värderingar, gränssättning, omsorg och ansvar ger möjligheter att komma vidare i förhållandet. Under samtalet ges utrymme för var och ens berättelse. Vid behov kan ett strukturerat frågeformulär kring aktuella teman erbjudas som hemuppgift. Lång erfarenhet av pararbete i samkönade relationer.

Mer om ES Psykoterapi

Mer om Existensen