Coaching / Vägledning

Existentiell coaching eller vägledning vilar på samma grund som den existentiella psykoterapin med den skillnaden att vi utgår från den konkreta situation du befinner dig i och ser framåt. Något i ditt liv skaver och du vill undersöka vad det är och försöka hitta en lösning. Det kan handla om ex. arbetet, relationer, hälsa, val eller hur du ska leva framledes. I existentiell coaching undersöker vi först frågan noga, hur hänger den ihop med din livsvärld & vad är det egentligen du vill, söker och längtar efter? Därefter skapar vi tillsammans en strategi för förändring i form av handling. Syftet är att synliggöra dina möjligheter så att du kan göra ditt bästa för att nå dit du vill. Här blir det extra viktigt att du själv tar ansvar för arbetet och har en stark vilja till förändring.

Vanliga dilemman kan exemplevis vara att du -

  • står vid ett vägskäl och tvekar inför ett avgörande beslut
  • befinner dig i en konflikt och ser ingen lösning
  • vill bli bättre på att kommunicera med din partner
  • behöver komma i närmare kontakt med dina känslor
  • längtar efter en relation
  • inte känner att du lever dina värderingar
  • saknar meningsfullhet i din tillvaro