HANDLEDNING / FÖRELÄSNING

Handledning

Alla som arbetar inom människovårdande yrken mår väl av handledning, som stöd i processen och för fortsätt utveckling inom professionen. Du får vägledning, hjälp och inspiration till en positiv utveckling i arbetet så att du hittar tryggheten i att lita till dig själv och dina egna bedömningar. Handledningen kan fokusera på konkreta ärenden såväl som vad som händer i relationen – relationen till dig själv, till klienten eller i din arbetsgrupp. Var och en besitter kunskap och erfarenhet. Min ambition är att skapa ett tryggt klimat där varje deltagare är välkommen att dela med sig av tankar, känslor och klokskap. Här finns inga rätt eller fel, endast mänsklighet där både kompetens och sårbarhet ingår. När det är gynnsamt för gruppen, delar jag gärna med mig av relevanta teorier och tankegångar, filosofi eller psykologi, i form av mini-föreläsningar.

Handledningen, som kan ske såväl enskilt som i grupp, kan skräddarsys efter behov.

Elisabeth Serrander är handledare och lärare i psykoterapi, med utbildningar från SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning (2005), Danshögskolan och Musikhögskolan. Jag har lång erfarenhet av såväl verksamhets-, process- som utbildningshandledning, enskild handledning som handledning i grupp. Arbetat i många år bland annat på ungdomsmottagningar, högskolor och universitet, utbildningshandledare på psykolog- och psykoterapeut-program, med chefshandledning inom näringslivet samt med grupper inom psykosocialt arbete.

Föreläsning

Det existentiella perspektivet fördjupar förståelsen för mänskliga, existentiella och andliga livsfrågor. Jag föreläser gärna om det existentiella perspektivet med teman såsom existentiell terapi, filosofi och människosyn, hållbarhet och resiliens, kropp och känslor, val och värderingar, den fenomenologiska samtalsmetodiken eller om mening med och i livet. Kontakta mig så berättar jag mer.