Handledning

Existentiell handledning passar alla slags terapeutiska inriktningar, exempelvis psykodynamisk, relationell, systemisk eller KBT/ACT. Är du verksam med psykoterapeutiska uppgifter eller är under utbildning till terapeut är du välkommen att kontakta mig. Du får vägledning, stöd och inspiration till en positiv utveckling i arbetet så att du hittar tryggheten att lita på dig själv och dina egna bedömningar.

Handledningen lämpar sig såväl för utbildningsinstitut, vårdorganisationer, psykoterapi-mottagningar som för chefs- och ledarskapsutveckling. Det existentiella perspektivet breddar kompetensen samt ger hjälp att förstå de existentiella och andliga livsfrågorna på ett djupare plan.

Jag har lång erfarenhet av handledning, bland annat på ungdomsmottagningar, psykolog-program och psykoterapi-institut, inom näringslivet samt inom psykosocialt arbete.