Om mig

Jag är leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag har en gedigen erfarenhetsbas från utbildningar inom olika skolor med inriktningar såsom psykoanalytisk, psykodynamisk, kroppsorienterad, relationell, kognitiv och affektfokuserad psykoterapi. Påbyggnadsutbildningar i existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi.

Sedan 1995 har jag egen praktik och arbetar med enskilda, par och grupper. Jag anlitas som handledare, lärare, coach och psykoterapeut för organisations-, personal- och chefsutveckling samt för undervisning på psykoterapeut- och psykologprogram. Föreläser, anordnar seminarier, utbildningar och kurser.

Jag är medlem i och f.d ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi numer hedersmedlem samt aktiv inom utbildningsverksamheten. I samverkan med SEPT utformade jag samt undervisade på kursen ”Det Existentiella Samtalet”, 30 p. Södertörns Högskola mellan 2010 – 2016. Under åren har jag skrivit en del böcker samt artiklar inom det existentiella fältet. Jag medverkar i tre antologier, red. Dan Stiwne: Bara detta liv (Natur och Kultur, 2008), Ompröva livet (Studentlitteratur, 2010) samt Existens och Hälsa (Studentlitteratur 2018, in press).

Har startat samt driver EXI Institutet för existentiell praktik tillsammans med min kollega Ann Lagerström. Vi erbjuder utbildning i konsten att föra existentiella samtal samt anordnar kurser och föreläsningar med syfte att sprida det existentiella perspektivet, se www.existentiellt.nu. Just nu skriver vi på den första boken i Sverige om existentiell coaching och samtalsmetodik, i samarbete med Studentlitteratur.

För mer information om min verksamhet, besök www.elisabeth-serrander.se.