EXISTENTIELL COACHING, UTBILDNING

EXI:s utbildning i existentiell coaching vänder sig till dig som arbetar med samtal av olika slag. Kursen ger grundläggande kunskaper i samtalskonst, existensfilosofi, existentiell människosyn och fenomenologisk metodik. Efter avslutad och godkänd utbildning kan auktorisering som existentiell coach sökas via SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som har en yrkesutbildning där mellan-mänskliga samtal ingår och där du har minst två års yrkeserfarenhet. Utbildningen i existentiell coaching ger dig kunskap i konsten att föra ett existentiellt samtal, som du därefter kan integrera och komplettera med din nuvarande praxis. Genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten om det existentiella synsättet, den fenomenologisk hållningen, existentiella frågeställningar och begrepp fördjupas din existentiella kompetens. I utbildningen ingår klient-arbete under handledning i grupp. Du bör därför ha möjlighet att inom ditt område finna minst två utbildningsklienter.

När kursstart hösten 2019. Var Centralt i Stockholm. Hur Vi ses vid 10 tillfällen, kl 9.30-17.00, var tredje vecka. Mellan kurstillfällena studerar du kurslitteraturen samt skriver hemuppgifter. Kostnad 29.000 exkl. 25 % moms. Max 12 deltagare.

Kursinnehåll
  • Introduktion till existensfilosofi och existentiell psykologi
  • Existentiella frågeställningar och begrepp
  • Fenomenologisk hållning och samtalsmetodik
  • Livsvärldsanalys
  • Litteraturstudier
  • Utbildningsklienter i existentiell coaching
  • Grupphandledning
  • Hemskrivning essä samt klientsammanfattning
  • Intyg efter godkänd kurs

 

MER INFO OM KURSEN KOMMER SNART, SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

Referens
EXI har genomfört 5 kursomgångar med mycket nöjda deltagare vilka nu använder den existentiella kompetensen inom sitt yrkesområde. Kunder som anlitat oss är exempelvis Trygghetsrådet, Skellefteå Kommun, Stockholms Sjukhem, Arbetsförmedlingen, SMHI, H&M, Sahlgrenska sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Ersta Vändpunkten m.fl. och deltagare representerade inom yrken såsom lärare, chef, HR-personal, jurist, psykolog, coach, psykoterapeut, ledarskapskonsult, socionom, sjukvårdspersonal, rektor, präst, läkare m.fl.

Auktorisering via SEPT
EXIs utbildning är den första och enda i Sverige som leder till auktorisering som existentiell coach. Utbildningen är godkänd och kvalitetsäkrad av SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi, som är Sveriges ledande auktoritet när det gäller existentiell psykoterapi, vägledning och coaching. Efter avslutad och godkänd utbildning hos EXI, ansöker du om fortsatta studier hos SEPT. Det innebär också att du bedriver existentiell coaching med minst två klienter under en auktoriserad existentiell handledare. Som auktoriserad existentiell coach har du möjlighet att marknadsföra dig via SEPTs webb. Läs mer här SEPT.

Medarbetare på EXI: Alla medarbetare är legitimerade existentiella psykoterapeuter/psykologer samt auktoriserade handledare och lärare.

Internationellt nätverk
Det svenska nätverket för existentiell coaching samarbetar med Europas största utbildningsinstitut för existentiell praktik, NSCP  i London, för att utveckla den existentiella coachingen. Syftet är att skapa ett internationellt nätverk och en eventuell framtida internationell certifiering. Genom samarbetet med NSPC, prof. Emmy van Deurzen  och Sascha Smith, har du med akademisk examen som gått EXIs utbildning, möjlighet att studera vidare och ta en MA in Existential Coaching vid Middlesex University.