Kurser / Föreläsningar

Aktuella datum för kurser, föreläsningar och utbildningar finner du här Existentiellt.

Kroppens Fenomenologi. Den Levda Kroppen är ett begrepp skapat av den franske filosofen Merleau-Ponty. Inom den existentiella psykoterapin betraktas vårt varandet-i-världen som förkroppsligat. Känslor kan sägas vara våra inre budbärare, de knyter an i relationer, motiverar till handling samt visar på underliggande värderingar. Strävan i existentiell terapi är att den ska vara ”experientiell” eller känslo- och upplevelseinriktad. Teori blandas med praktiska upplevelsebaserade övningar. Föreläsning, se även Existentiellt.

Fokusering är både en filosofi och en processinriktad metod med vilken man lyssnar till sin kropp, med inåtriktad, fokuserad uppmärksamhet. Metoden hjälper oss att komma i kontakt med vår fysiska och känslomässiga medvetenhet. Kroppen har en förståelse som går djupare än tankar och känslor. Inom existensfilosofin betraktas den som en ”samspelsprocess”, genom vilken vi upplever och svarar på världen, händelser, situationer och andra människor. Fokusering hjälper oss att komma i kontakt med felt sense – kroppens egen inuitiva kunskap om den pågående livsprocessen. Workshop och föreläsning.  Mer om fokusering.

Existentiella Samtal med grund i existentiell filosofi och psykologi. Grundkurs under två inspirerande dagar. Utbildningen riktar sig både till en allmänhet intresserad av existentiella frågor och till professionella med olika yrkesinriktningar. Kursen omfattar studier av grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi samt dess praktiska tillämpning i mellanmänskliga samtal. Kursen kan även anordnas på din arbetsplats eller i kombination med konferens utomlands. Kurs / utbildning / föreläsning.

Existens och Hälsa. Föreläsningen riktar sig både till professionella och en bred intresserad allmänhet. Med utgångspunkt från existensfilosoferna, lyfts frågor såsom: Hur ska jag leva? Vart är jag på väg? Vad är meningen? Inom det existentiella synsättet betonas människans ansvar att finna mening och riktning, göra val och handla. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man vill. Vi undersöker begreppet hållbar hälsa, resiliens samt funderar kring vad hälsa betyder för var och en.

Existentiella perspektiv på rädsla och oro inför graviditet och förlossning. Föreläsning.

Välkommen att maila mig för mer information. Föreläsningar och kurser kan skräddarsys till företag och arbetsplatser.