EXISTENTIELL COACHING/UTBILDNINGAR

EXI:s kurser och utbildningar vänder sig till dig som arbetar med samtal av olika slag. De ger grundläggande kunskaper i existensfilosofi, existentiell psykologi och psykoterapi, existentiell människosyn och fenomenologisk metodik. EXI erbjuder egen kursverksamhet, skräddarsyr uppdragsutbildningar och samarbetar med andra aktörer såsom SEPT, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Mälardalens Högskola.
Aktuella kurser och utbildningar:

Existentiell coaching, EXI

EXI. Kursen vänder sig till dig som har en yrkesutbildning där mellan-mänskliga samtal ingår och där du har minst två års yrkeserfarenhet. Utbildningen i existentiell coaching ger dig kunskap i konsten att föra ett existentiellt samtal, som du därefter kan integrera och komplettera med din nuvarande praxis. Genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten om det existentiella synsättet, den fenomenologisk hållningen, existentiella frågeställningar och begrepp fördjupas din existentiella kompetens. I utbildningen ingår klient-arbete under handledning i grupp. Kursstart vt 2020.

Introduktionskurs i existentiell vägledning och terapi
I samarbete med Sällskapet för existentiell psykoterapi/SEPT

SEPT. En tre dagars introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.
Intresseanmälan till kursansvarig: Elisabeth Serrander. För mer info: Se SEPT:s Akademi

Fördjupningskurs i existentiell vägledning och terapi

SEPT. Fördjupningskurs under tre dagar med fokus på ökad kunskap om den existentiella metodiken och dess frågeställningar. Deltagare i fördjupningskursen skall ha en god grund i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi, minst genom deltagande i någon av SEPT:s tidigare tredagars introduktionskurser. För den som vill finns möjlighet att i fördjupningskursen ta med egna klientärenden eller case för diskussion. Kursen kan, för dem som önskar, examineras via hemskrivning där ett existentiellt tema lyfts fram och diskuteras.
Intresseanmälan till kursansvarig: Elisabeth Serrander. För mer info: Se SEPT:s Akademi

Existentiell vägledning, 30 hp.
I samarbete med Mälardalens Högskola, Västerås

 MDH. En fristående kurs på avancerad nivå om 30 hp, fyra delkurser som ges på halvfart under ett år. Under den första delkursen Människan i världen introduceras existensfilosofi som ett möjligt sätt att förstå människan i det nutida samhället. Under den andra delkursen Humanistisk och existentiell psykologi presenteras olika teorier och begrepp som är viktiga för att förstå människan som en varande, blivande och meningsskapande unik person i gemenskap med andra människor. Under den tredje delkursen Existentiell vägledningsmetod presenteras fenomenologiskt inriktad samtalsmetod och andra redskap som kan användas i existentiellt vägledningsarbete, samt perspektiv på återhämtning, hållbarhet och etik. Under den fjärde delkursen Tilllämpad existentiell vägledning, slutligen, genomför den studerande ett eget existentiellt vägledningsarbete under grupphandledning.
Intresseanmälan till kursansvarig: Tomas Kumlin tomas.kumlin@mdh.se. 

Läs mer på högskolans hemsida. Se SEPT:s Akademi

 

NYHET – NY BOK. EXISTENTIELL COACHING

Den första svenska boken i existentiell coaching, teori och praktik, utkommer under våren på Studentlitteratur AB. Författare Elisabeth Serrander och Ann Lagerström, med förord av professor Emmy van Deurzen.